Kolonel Ahmet Krasniqi Mbi bazën e këtij plani është bërë thyerja e kufirit

Plani per thyerjen e kufirit i përpiluar nga Kolonel Ahmet Krasniqi – Ministër i Mbrojtjes së Republikës së Kosovës, ne vitin 1996 në Zvicër i punuar dhe i qitur në skicë nga Fahredin Spahija.

Mbi bazën e këtij plani është bërë thyerja e kufirit nga forcat e Armatosura të Republikës së Kosovës në Koshare në vitin 1999.