Kjo është vajza pa mbulesë e Naim Tërnavës

Myftiu Naim Tërnava, ka dy vajza.

E madhja Refiqe, sillet dhe vepron sipas parimeve të fesë por vajza tjetër, Lejla, është krejtësisht ndryshe nga ajo e para.

Ajo përveq që nuk mban mbulesë sikurse Refiqja, ka edhe shumë dallime të tjera ndërmjet tyre.

Shikoni fotot më poshtë dhe vlerësojeni vetë.